Keuringen

In Nederland dienen in het kader van het Arbobesluit alle arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan invloeden die leiden tot verslechteringen en zo gevaarlijke situaties kunnen opleveren periodiek gekeurd te worden om de goede staat te waarborgen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om er zorg voor te dragen. U bent zodoende verplicht minimaal één keer per jaar uw arbeidsmiddelen te laten controleren door een ter zake deskundige.

Men maakt onderscheid tussen eerste ingebruikname keuring en periodieke keuring. Met het keurmerk "Palkeur", door Palfinger Nederland in het leven geroepen om een uniforme keuringswijze te verzekeren, worden jaarlijks meer dan 1800 eerste ingebruikname en periodieke inspecties uitgevoerd. Voor het bewaken van de kwaliteit van het keurmerk en de deskundigheid van de keurmeesters wordt samengewerkt met een door de overheid geaccrediteerde instantie, HHC/DRS Inspecties BV. Natuurlijk worden door BUCA ook andere merken gekeurd met het Palkeur regime.

Ingebruikname Keuring
Alle door BUCA geleverde nieuwe installaties worden onderworpen aan een ingebruikname keuring. Hiervan ontvangt u een officieel certificaat bij uw “kraanboek”.

Periodieke Keuring
Een Periodieke keuring concentreert zich primair op de technische veiligheidsaspecten van het materieel. De keurmeesters geven een onafhankelijk oordeel over het materieel door vastgestelde inspectiecriteria te hanteren. Er vinden regelmatig steekproeven plaats op uitgevoerde inspecties om de kwaliteit ervan te waarborgen.

De veiligheid staat centraal. Voldoet de installatie aan de veiligheidseisen, dan wordt een goedkeuringssticker aangebracht, waarmee u de veiligheid kunt aantonen.

Kranen, Containersystemen en Meeneemheftrucks
Worden middels PALkeur gekeurd. Samen met HHC/DRS Inspecties BV voeren wij ook de TCVT-keuringen uit. Dit kan uiteraard ook via Keboma, TUV of SGS.

Laadkleppen
Worden gekeurd middels LPK onder auspiciën van de Rai Vereniging.

In combinatie met onderhoudsbeurt
Inspecties kunnen worden uitgevoerd tegelijk met een onderhoudsbeurt. Het tijdig uitvoeren van een jaarlijkse inspectie en een onderhoudsbeurt voorkomt onnodige stilstand en de daardoor onnodige kosten.

Share this page on my »
Contact
Heeft u vragen of interesse in een van onze producten of diensten neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.